ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล (ดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล (ดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

อ่านประกาศ

 

สมัครออนไลน์