ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)

ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

อ่านประกาศ

 

สมัครออนไลน์