ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

จำนวน 2 อัตรา

อ่านประกาศ