ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 เมษายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

อ่านประกาศ