ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ดังนี้

  1. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานีclickอ่านประกาศ
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีclickอ่านประกาศ