ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียน/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี clickอ่านประกาศ
  2. เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี clickอ่านประกาศ