ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินรายละเอียด ดังแนบ ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี