ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

อ่านประกาศ

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ่านประกาศ