ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีclickอ่านประกาศ
  2. พนักงานเติมเงินศูนย์อาหาร  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี clickอ่านประกาศ