ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ