ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา

1)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

อ่านประกาศ

 

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

อ่านประกาศ