ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ clickอ่านประกาศ
  2. ครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ
  3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ