ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา  ดังนี้

  1. ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ
  2. ครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ
  3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ