ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ
  2. พนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา clickอ่านประกาศ