ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ
-ตำแหน่งโสตทัศนศึกษา
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
Click ดูประกาศ