กำหนดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

>>>คลิก<<< ตารางสอบและตารางห้องสอบ