กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559

ให้นักเรียนชำะเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ดังต่อไปนี้
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยเข้าสู่ Website http://www.st.asc.th/payin แล้วกรอกรหัสนักเรียนเพื่อสั่งพิมพ์ใบ Payin นำฝากธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ ขยายเวลาถึง 15 ธ.ค. 2559
payin