การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

DSC02951_resizeโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาแบบเข้มที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบตุณภาพ (Intensive School) ในระดับเขตในวันที่ 7สิงหาคม 2556DSC02954_resize DSC02960_resize DSC02962_resize DSC02964_resize DSC02953_resize DSC02961_resize DSC02955_resize DSC02959_resize DSC02950_resize DSC02963_resize