การประชุม “การจัดทำโครงร่าง องค์กรและการประเมิน SCQA”

546789_203887176433038_1531793202_nโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม “การจัดทำโครงร่าง
องค์กรและการประเมิน SCQA”
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น1
ในวันที่ 12-13 ก.ค. 2556 ณ
อาคารหอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน มาตรฐานสากล รุ่นที่1
จำนวน 75 โรงเรียน ของภาคใต้
ตอนบนและตอนล่าง 375 คน

 

 

1005997_203886409766448_1942466463_n 1017310_203886119766477_1623883354_n 1003459_203886239766465_1558027627_n 995705_203886813099741_414752063_n 971664_203886573099765_25690167_n 969016_203886979766391_1092481442_n