ประชาสัมพันธ์การอบรม

ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร❓ ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์🔬
📢โอกาสดีๆ ฟรีๆ ที่ครูวิทย์ยุคนี้ไม่ควรพลาด!!!

🌟สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
📢ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ทุกสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 📲 ในหัวข้อ “ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” 🚩ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.