การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
  2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลชุมนุมที่เปิดรับและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>> คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

>> คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

พบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุมแจ้งผ่าน google form
คลิก —> https://forms.gle/UTjtTukJrGrmkumt5

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
  2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลชุมนุมที่เปิดรับและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>>คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

พบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุมแจ้งผ่าน google form
คลิก
—> https://forms.gle/xbY5oTz71gfkA2XVA

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลชุมนุมที่เปิดรับและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>>คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

>>คลิก  เพื่อดู ข้อมูลชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

พบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุมแจ้งผ่าน google form
คลิก > https://forms.gle/nm1bn54y2os1dcwWA

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสธ. (OPEN HOUSE 2022)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสธ. (OPEN HOUSE 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักเรียนจะได้พบกับ นิทรรศการ การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนจากกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งซุ้มกิจกรรมของงานพัฒนาผู้เรียนจะจัดแสดงบริเวณสวนการเวก

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

**ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนชุมุนมในวันพุธที่ 2 พ.ย.65 เวลา 09.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 
1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว
หมายเหตุ : น.ศ.ท.ชั้น ปี1/ปี2/ปี3ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในชุมนุม น.ศ.ท. ทุกคนเพื่อให้ชื่ออยู่เข้าไปอยู่ในระบบของกิจกรรม และระบบSGS เพื่อการวัดและประเมินผลให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

การลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

**ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนชุมุนมในวันพุธที่ 25 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1. เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรเพื่อการเข้าถึงระบบให้รวดเร็ว
หมายเหตุ : น.ศ.ท.ชั้น ปี1/ปี2/ปี3ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในชุมนุม น.ศ.ท. ทุกคนเพื่อให้ชื่ออยู่เข้าไปอยู่ในระบบของกิจกรรม และระบบSGS เพื่อการวัดและประเมินผลให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ดังนี้

>>คลิก อ่าน  1. หลักเกณฑ์การเลือกกิจกรรมชุมนุม

>>คลิก อ่าน  2. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

>>คลิก อ่าน  3. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

>>คลิก  เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

ส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมและผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละระดับชั้น  ดำเนินการกรอกผลการประเมินลงในระบบ sgs พร้อมแนบไฟล์เอกสารผลการประเมินจากระบบ sgs ซึ่งเป็นไฟล์ pdf ผ่านทาง google form ดังแนบมา ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 และให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564นี้เท่านั้น (ระบบเปิดลงได้ตลอด)

แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 – ม.ต้น

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 – ม.ปลาย

แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ม.ต้น

>> คลิกส่ง แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ม.ปลาย

ช่องทางการเรียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

>>คลิกดู ช่องทางการเรียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 – ม.ต้น 

>>คลิกดู  ช่องทางการเรียนออนไลน์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 – ม.ปลาย

 

การลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2564

ประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในปีการศึกษา 2564

(ก่อนที่ระบบจะเปิดทำการให้ น.ร.ลงทะเบียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมจริง)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนชุมนุม ดังนี้
>>คลิก อ่าน  1. หลักเกณฑ์การเลือกกิจกรรมชุมนุม
>>คลิก อ่าน  2. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
>>คลิก อ่าน  3. รายชื่อชุมนุมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนศึกษารายชื่อชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของแต่ละชุมนุม ไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง อาทิ เช่น จุดประสงค์ของชุมนุม คุณสมบัติของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

** หมายเหตุ วันและเวลา ที่จะเปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม ทางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากระบบต้องรองรับข้อมูลของ นักเรียน .ม1 และ ม.4 ให้สมบูรณ์ชัดเจนก่อน จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และทางเพจ Facebook : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี Suratthani School

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่จากคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1
คือ ครูพรวิภา อุบลสถิตย์ โทร 097-9242940
2. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2
คือ ครูโสภา อุดมพิทยาคม โทร 081-8939629
3. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
คือ ครูพรวิภา อุบลสถิตย์ โทร 097-9242940
4.ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4
คือ ครูสุพรทิพย์ สมหวัง โทร 082-2752175
5.ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 5
คือ ครูสุทินา สุธรรมานนท์ โทร 081-2726382
6. ครูผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
คือ ครู วีรวุฒิ ภู่ท่าทอง โทร 081-6090917

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีผลการประเมิน “มผ” ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ฉะนั้นนักเรียนที่มีผลการเรียน “มผ” จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ม.1,2,4,5

ปฏิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2564

วัน วันที่ เดือน  แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ
พุธ 31 มีนาคม – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมิน“มผ”

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1

พุธ 31 มีนาคม – นักเรียน  ม.1,2,4,5 เริ่มซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พฤหัส-พฤหัส 1-8 เมษายน – นักเรียน  ม.1,2,4,5 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
ศุกร์ 9 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1****

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2 –

ศุกร์-จันทร์ 9-19 เมษายน – นักเรียน  ม.1,2,4,5 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2
อังคาร 20 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2****
พุธ 21 เมษายน -ประชุมผู้ปกครองลงทะเบียนภาคฤดูร้อน-

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน

พุธ 12 พฤษภาคม ครูส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน
พฤหัส 13 พฤษภาคม ****ประกาศการเรียนภาคฤดูร้อน****

 

แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน ม.3, ม.6

ปฏิทินเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2564

วัน วันที่ เดือน  แนวปฏิบัติการซ่อมเสริม/แก้ตัว/เรียนซ้ำ
อังคาร 30 มีนาคม – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมิน“มผ”

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1

อังคาร-พุธ 30-31 มีนาคม – นักเรียน  ม.3 ,6 เริ่มซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พฤหัส-พุธ 1-7 เมษายน – นักเรียน  ม.3 ,6 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1
พุธ 7 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 1****

– นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2

พุธ-จันทร์ 7-9

16,19

เมษายน – นักเรียน  ม.3 ,6 ทำการซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2
อังคาร 20 เมษายน ****ประกาศผลซ่อมเสริม/แก้ตัว ครั้งที่ 2****
พุธ 21 เมษายน

-ประชุมผู้ปกครองลงทะเบียนภาคฤดูร้อน-

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน

พุธ

12 พฤษภาคม ครูส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน
พฤหัส 13 พฤษภาคม ****ประกาศการเรียนภาคฤดูร้อน****

 

# หมายเหตุ #  การยื่นคำร้องขอซ่อมเสริม/แก้ตัว /เรียนซ้ำ ให้นักเรียนมาดำเนินการ

เขียนเอกสารใบลงทะเบียน ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น