ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสธ. (OPEN HOUSE 2022)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสธ. (OPEN HOUSE 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักเรียนจะได้พบกับ นิทรรศการ การแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนจากกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งซุ้มกิจกรรมของงานพัฒนาผู้เรียนจะจัดแสดงบริเวณสวนการเวก