ข่าว/ประกาศ

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง

23 June 2020

งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง ผ่านลิงค์ คลิกที่นี่  หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้   ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัว ม.1 และ ม.4 ดังนี้ รายชื่อนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.4

Read More

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง เลื่อนการรับ ปพ.1 , ปพ.2

19 April 2020

ตามที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งการรับ ปพ.1, ปพ.2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขยายเวลาปิดสถานประกอบการต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 เมษายน 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงขอเลื่อนการรับ ปพ.1 , ปพ.2 ออกไปก่อน >>รายละเอียด…

Read More

การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

8 December 2019

ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ที่เว็บไซต์  www.niets.or.th  

Read More

การสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

8 December 2019

ติดตามข่าวสารการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ที่เว็บไซต์  www.niets.or.th  

Read More