ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

ครูภาทิพ บรรจุ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เกษียณ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ ๓ ระดับ ๖-๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อ ระดับ ประเทศ เขต และจังหวัด รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดี

Author's posts

สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่Suratthani School เว็บไซต์ ห้องเรียนสีชม …

Continue reading