โครงการติวภาษาอังกฤษ A-level ภาษาอังกฤษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ A-level ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร นายธีรภัทร ผลสมบูรณ์ ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี