ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร คุณครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนสมาคมผูู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี