ขอแสดงความยินดีกับนายชัยณรงค์ พูลสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนายชัยณรงค์ พูลสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง