กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี