การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 นเป็นต้นไป ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี