ขอเชิญคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09:30 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ตามกำหนดการดังแนบ