การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตนเองหนทางสู่โลกกว้างบนเส้นทางชีวิต (ม.3)

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตนเองหนทางสู่โลกกว้างบนเส้นทางชีวิต แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และกลุ่มงานและแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี❤️