การประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี