-ขยายเวลาชำระเงินรอบ2    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 300/คน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา  2564  (ครั้งที่ 2 )  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564  โดยโอนเงินเข้าบัญชี  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เลขที่  054260617946  ธนาคารออมสิน  แล้วส่งสลิปมายัง  ID LINE : tik166900                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-6959326