มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องเกียรติยศ  นายสุเมธ  แซ่โค้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนางสาวรัตนา  หทัยวสีวงศ์  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จำนวน 19,000  บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับครอบครัวนางสาวชุดากานต์  ศึกวัฒนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ประสบไฟไหม้บ้านเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564  บ้านเลขที่  446  หมู่ 5 ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร