ขยายเวลาชำระเงิน ม.2/ม.3/ม.5/ม.6

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3/5/6 ปีการศึกษา 2564  ขยายเวลาชำระเงิน มอ 2-3-5-6ปี 2564