งานบำเพ็ญกุศลศพบิดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู  เครือข่ายผู้ปกครอง  มอบเงินจำนวน 2,500  บาท

ร่วมอาลัยบำเพ็ญกุศลศพบิดานางสาวญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว