โครงการจัดจ้างบริษัททำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน

โครงการจัดจ้างบริษัททำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน เป็นโครงการที่สมาคมผู้ปกครองและครูได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ห้องน้ำนักเรียนสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลต่ออนามัยที่ดีของนักเรียน และผู้ที่มาใช้บริการ   โดยในปีการศึกษา 2566 ใช้งบประมาณเดือนละ 42,000 บาท รวม 10 เดือน เป็นเงิน 420,000 บาท รวมห้องน้ำนักเรียนหญิงและที่ปัสสาวะนักเรียนชาย 144 ห้อง อ่างล้างมือ 43 จุด