โครงการกิจกรรมวันวิญญาณ 8 ธันวาคม

กิจกรรมวันวิญญาณ 8 ธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ ที่กล้าหาญ และเสียสละชีวิต จนเป็นที่รู้จักแก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี