ติดต่อเรา

 

ติดต่องานทะเบียน

ชั้น 1 อาคารเรียน 3 (เพ็ชญไพศิษฎ์)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
88  ถนนดอนนก  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

โทร 077-287512, 077-272300  ต่อ  307