ส.ค. 13

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556

1-31 สิงหาคม 56

มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้แก่      1. ฐานศิลป์สร้างสรรค์                                         2. ฐานคัดลายมือภาษาจีน

               3. ฐานหนังสือรางวัลซีไรย์                                  4. ฐานค้นคว้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               5. ฐานหนังสือเล่มเล็ก                                        6. ฐานคณิตคิดสนุก

               7. ฐานกฎหมายภาษีอากร                                   8. ฐานจารึกรัก

               9. ฐานสารนุกรมไทย                                        10. ฐานโครงงาน

               11. ฐานเพลินเพลง                                           12. ฐานคำกลอนสอนอ่าน

               13. ฐานนาฏลีลา                                              14. ฐานชุมนุม

               15. ฐานแฟนซีนานชาติ                                      16. ฐานอาหารชาววัง

               17. ฐานอาหารไทย                                          18. ฐานอาเซียน

               19. ฐาน Tell Storey                                         20. ฐานงานประดิษฐ์

               21. ฐานพฤกษศาสตร์                                        22. ฐานพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

              23. ฐานตักบาตรหนังสือ                                      24. ฐานตลาดหนังสือ

              25. ฐานงานประดิษฐ์

ส.ค. 13

เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง”

เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง” ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส.ค. 13

วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

DSC02328 DSC02330 DSC02335 DSC02336 DSC02339 DSC02338 DSC02351 DSC02348 DSC02350

วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ส.ค. 13

อบรมห้องสมุดไฮเทค

1062391_519003714820742_475685420_n1060396_519003634820750_1313428124_n1059541_519003798154067_593162968_n1057539_519003784820735_1495046951_nDSC01208DSC01217

ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดอบรมห้องสมุดไฮเทคให้แก่ ครูบุคลากร โรงเรียนเรียน นักเรียนระดับชั้นม. 1และม. 4