50 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0

       “50 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0” เล่มนี้ ได้รวบรวม 50 ข้อคิดในการปฏิบัติตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ เป็นการยกระดับจากสุดยอดผู้จัดการขึ้นมาเป็นสุดยอดผู้นำให้ได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวไกลและสอดคล้องกับพัฒนาการตลาดยุค “ผู้นำ 4.0” ไปด้วย สิ่งที่เข้ามาเติมแต่งภาวะผู้นำเวอร์ชั่นนี้ก็คือ ผู้นำยังต้องรู้จักแบ่งแยกเวลาแห่งการทำงานออกมาเติมเต็มชีวิตอีกสองส่วนให้ครบสมบูรณ์ นั่นคือ ชีวิตครอบครัวและชีวิตของตนเอง เขาต้องสร้างและเติมสองส่วนหลังให้เต็มสมบูรณ์เพื่อให้เขาเป็นผู้นำที่มีความคิด (Mind) จิตใจ (Heart) และจิตวิญญาณ (Spirit) ไปด้วย เพื่อที่เขาจะได้เป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตได้ครบสมบูรณ์แบบแห่งยุคนี้