อาชีพในอาเซียน

 

อาชีพอิสระในอาเซียน
ผู้เขียน โสภาพรรณ 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภูมิภาคแห่งนี้จึงไร้รอยต่อ แรงงานฝีมือมีอิสระในการจะเลือกงานที่ตนเองถนัด  โอกาสทองจึงเปิดสำหรับคนขยันและมีฝีมือ และเราในฐานะคนไทยมีฝีมือ โอกาสจึงมากมายมหาศาล รายละเอียดอาชีพอิสระนับร้อยในหนังสือเล่มนี้ เลือกให้เหมาะกับตัวคุณ และประเทศศักยภาพให้เต็มฝีมือ!!