ห้องเรียนสื่อสารสองทาง

โครงการห้องเรียนสื่อสารสองทาง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารโต้ตอบกันในระบบเครือข่าย  การเรียนการสอนมีทั้งหมด 4 โรงเรียนได้แก่  1.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2.โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี   3.โรงเรียนบ้านป่าโอน อ.เทพา จ.สงขลา  4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  3 ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร