กิจกรรมนิทรรศการ “หนังสือในดวงใจ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการให้นักเรียนได้นำเสนอ หนังสือหรือตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุด เพื่อชักชวนและสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนๆได้อ่านหนังสือ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลการตัดสิน

ชนะเลิศ ชั้น ม.2/5

 

 

รองชนะเลิศ ชั้น ม.2/10

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.2/8