กิจกรรมนักเรียน “ยอดนักอ่าน”คัดเลือกจากสถิติการยืมหนังสือและสมุดบันทึกการอ่าน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับละ 1 คน

“นักเรียน ยอดนักอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2561