บอร์ดวันพ่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี