กิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาให้น้องและกิจกรรมชวนน้องอ่านสานความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด จัดกิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาให้น้องและกิจกรรมชวนน้องอ่านสานความรู้ โดยมีกิจกรรม จำนวน 3 วันด้วยกัน ได้แก่ วันที่ 10,15และ18 ธันวาคม 2564 ซึ่งในวันนี้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิทยากรโดย ครูนิคม ทิศแก้ว และครูรัชญา มณีรัตน์