กิจกรรมวันระลึกครูขุน ปีการศึกษา 2564

  กิจกรรมวันระลึกคุณครูขุนวิชา การพิศิษฏ์

      ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 90 ปีหอสมุดวิชาการพิศิษฏ์ โดยมีนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความเคารพสักการะ