1 ต.ค. 64 คุณมหัณณพ อภินันทนพงศ์ นำหนังสือความรู้ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)​ มาบริจาคให้ห้องสมุด จำนวน 30 เล่ม