มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2563

      มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านประจำห้องเรียน โดยรองจิตรอนงค์ คงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีการศึกษา 2563