กิจกรรมดนตรีเที่ยงวัน

 

         งานห้องสมุดร่วมกับชุมนุม ST FOLKSONG จัดกิจกรรมอ่านบทกวี บรรเลงคีตา (ดนตรีเที่ยงวัน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 90 ปี หอสมุดวิชาการพิศิษฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี